Studente u Sarajevu dočekali renovinari domovi, teretana, čitaonica, a cijena ista

Studente u Sarajevu, na početku nove akademske godine, dočekali su renovinari domovi, sa teretanom, čitaonicom, kvalitetnijom hranom, a cijena je ostala nepromijenjena.

U akademskoj 2018./2019. godini, 1.400 studenata Univerziteta u Sarajevu dobilo je smještaj u studentskim domovima.

Pravo na prijem u ovu ustanovu imaju svi redovni studenti čije je mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo, a imaju obezbijeđenu subvenciju od kantona, općine, Federacije ili Distrikta Brčko.

Preuzeto: alfa.avaz.ba